ABC Integral ¶wiadczy usługi:
  • 1.Usługi opieki informatycznej nad sprzętem i oprogramowaniem,
  • 2.Usługi serwisowe sprzętu komputerowego i peryferyjnego,
  • 3.Usługi wdrożeniowe w zakresie systemu do zarz±dzania firm±.